دوره ماه سوم ، روش‏ های پرداخت بین‏ الملل

فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی

پیش نیازهای این دوره

این دوره هیچ پیشنیازی ندارد، از سطح پایه و با زبانی ساده تدریس شده است.

دریافت و پرداخت همواره مهمترین قسمت هر فرآیند تجاری است که میتوانید در این فصل روش های گوناگون آن را به سادگی بیاموزید.

سر فصل روش‏ های پرداخت بین ‏الملل

 • درس روز اول : مقدمه

  در معاملات بازرگانی باید پرداخت انجام شود تا معامله به سرانجام برسد. در گذشته پرداخت‏ ها اصولاً نقد انجام می‏ شد…

 • درس روز دوم : حساب باز (نسیه)

  در این روش خریدار یا واردکننده این امکان را می‏یابد که بعد از رسیدن کالا به مقصد و حتی ترخیص کالا از گمرک مقصد…

 • درس روز سوم : پیش‏ پرداخت

  در روش‏ پیش‏ پرداخت خریدار بیشترین ریسک را می‏پذیرد. در این روش خریدار قبل از حمل کالا مبلغ معامله را پرداخت کرده و…

 • درس روز چهارم : پرداخت بر اساس وصولی‏ ها یا برات (1)

  یکی از رایج‏ترین روش‏های پرداخت در بازرگانی بین‏ الملل، استفاده از وصولی‏ ها (از جمله‏ برات) است. این روش به دلیل…

 • درس روز پنجم : پرداخت بر اساس وصولی‏ ها یا برات (2)

  یکی از رایج‏ترین روش‏های پرداخت در بازرگانی بین‏ الملل، استفاده از وصولی‏ ها (از جمله‏ برات) است. این روش به دلیل…

 • درس روز ششم : پرداخت بر اساس وصولی‏ ها یا برات (3)

  یکی از رایج‏ترین روش‏های پرداخت در بازرگانی بین‏ الملل، استفاده از وصولی‏ ها (از جمله‏ برات) است. این روش به دلیل…

 • درس روز هفتم : پرداخت بر اساس وصولی‏ ها یا برات (4)

  یکی از رایج‏ترین روش‏های پرداخت در بازرگانی بین‏ الملل، استفاده از وصولی‏ ها (از جمله‏ برات) است. این روش به دلیل…

 • درس روز هشتم : پرداخت بر اساس وصولی‏ ها یا برات (5)

  یکی از رایج‏ترین روش‏های پرداخت در بازرگانی بین‏ الملل، استفاده از وصولی‏ ها (از جمله‏ برات) است. این روش به دلیل…

 • درس روز نهم : اعتبار اسنادی (1)

  هرچه روش‏های پرداخت در بازرگانی بین ‏الملل بهبود می‏یابد، بازرگانان از تبادل پول و کالا به سمت تبادل اسناد مربوط…

 • درس روز دهم : اعتبار اسنادی (2)

  هرچه روش‏های پرداخت در بازرگانی بین ‏الملل بهبود می‏یابد، بازرگانان از تبادل پول و کالا به سمت تبادل اسناد مربوط…

 • درس روز یازدهم : اعتبار اسنادی (3)

  هرچه روش‏های پرداخت در بازرگانی بین ‏الملل بهبود می‏یابد، بازرگانان از تبادل پول و کالا به سمت تبادل اسناد مربوط…

 • درس روز دوازدهم : اعتبار اسنادی (4)

  هرچه روش‏های پرداخت در بازرگانی بین ‏الملل بهبود می‏یابد، بازرگانان از تبادل پول و کالا به سمت تبادل اسناد مربوط…

 • درس روز سیزدهم : اعتبار اسنادی (5)

  هرچه روش‏های پرداخت در بازرگانی بین ‏الملل بهبود می‏یابد، بازرگانان از تبادل پول و کالا به سمت تبادل اسناد مربوط…

 • درس روز چهاردهم : انواع اعتبارات اسنادی (1)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز پانزدهم : انواع اعتبارات اسنادی (2)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز شانزدهم : انواع اعتبارات اسنادی (3)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز هفدهم : انواع اعتبارات اسنادی (4)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز هجدهم : انواع اعتبارات اسنادی (5)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز نوزدهم : انواع اعتبارات اسنادی (6)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز بیستم : انواع اعتبارات اسنادی (7)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز بیست و یکم : انواع اعتبارات اسنادی (8)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز بیست و دوم : انواع اعتبارات اسنادی (9)

  با توجه به گسترش بازرگانی بین ‏الملل و نیازهای متفاوت بازرگانان، تاکنون انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی معرفی و توسط بانک ‏ها…

 • درس روز بیست و سوم : سیستم سوئیفت (1)

  پیام‏های سوئیفتی با توجه به کاربردشان به فرمت‏های مختلف تقسیم ‏بندی شده ‏اند. در این سیستم با توجه به استانداردهای…

 • درس روز بیست و چهارم : سیستم سوئیفت (2)

  پیام‏های سوئیفتی با توجه به کاربردشان به فرمت‏های مختلف تقسیم ‏بندی شده ‏اند. در این سیستم با توجه به استانداردهای…

 • درس روز بیست و پنجم : سیستم سوئیفت (3)

  پیام‏های سوئیفتی با توجه به کاربردشان به فرمت‏های مختلف تقسیم ‏بندی شده ‏اند. در این سیستم با توجه به استانداردهای…

 • درس روز بیست و ششم : سیستم سوئیفت (4)

  پیام‏های سوئیفتی با توجه به کاربردشان به فرمت‏های مختلف تقسیم ‏بندی شده ‏اند. در این سیستم با توجه به استانداردهای…

 • درس روز بیست و هفتم : سیستم سوئیفت (5)

  پیام‏های سوئیفتی با توجه به کاربردشان به فرمت‏های مختلف تقسیم ‏بندی شده ‏اند. در این سیستم با توجه به استانداردهای…

 • درس روز بیست و هشتم : روش تعهد پرداخت بانکی

  جدید‏ترین روش پرداخت در بازرگانی بین ‏الملل، روش تعهد پرداخت بانکی (BPO) است. این روش هنوز به طور گسترده…

 • درس روز بیست و نهم : عوامل مؤثر بر انتخاب روش پرداخت

  روش‏های مختلف پرداخت بین‏ الملل دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. برای ارزیابی این روش ‏ها باید براساس شاخص ‏های…

 • درس روز سی ام : خلاصه و جمع‏ بندی

  در حال حاضر روش‏های پرداخت متنوعی در بازرگانی بین ‏الملل وجود دارد. 5 روش اصلی در پرداخت‏های بین ‏المللی…