دوره ماه دوم ، بازاریابی بین الملل

فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی

پیش نیازهای این دوره

این دوره هیچ پیشنیازی ندارد، از سطح پایه و با زبانی ساده تدریس شده است.

بدون تردید یکی از مهم‏ترین عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‏ها در بازارهای بین‏ المللی، توجه به بازاریابی است. شرکت‏های بین‏ المللی به‏راحتی نمی‏توانند در بازارهای کشورهای دیگر رقابت کنند. بازاریابی در محیط بین‏ الملل به مراتب دشوارتر از بازاریابی در محیط داخلی است. بسیاری از شرکت‏ها عموماً توان و زمان کافی برای بازاریابی بین ‏الملل صرف نکرده و به همین دلیل از ورود به این بازارها خودداری نموده و یا در صورت ورود، شکست می‏خوردند. متأسفانه بسیاری از کسب‏و‏کارهای ایرانی به دلیل عدم شناخت درست از بازاریابی بین‏ المللی نمی‏توانند از ظرفیت‏های بازارهای جهانی بهره ببرند. ورود و موفقیت به بازارهای جهانی مستلزم صرف هزینه، زمان و تلاش زیاد است. کسب‏و‏کارها باید بدانند ورود به بازار جهانی به‏راحتی انجام نمی‏شود؛ و نباید نسبت به این بازارهای دید کوتاه ‏مدت داشت.

سر فصل بازاریابی بین الملل

 • درس روز اول : مقدمه

  بدون تردید یکی از مهم‏ترین عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‏ها در بازارهای بین‏المللی، توجه به بازاریابی است…

 • درس روز دوم : مرحله یک تحقیقات بازار برای انتخاب بازارهای هدف

  تحقیقات بازار در بازارهای بین‏ الملل، به دلیل متعدد بودن بازارها، و فاصله بازار از شرکت بسیار پرهزینه است…

 • درس روز سوم : گام یک ؛ بررسی شرایط محیط کلان کشورهای مورد نظر (1)

  در نخستین گام، مدیران شرکت باید اقدام به بررسی محیط کلان کشورهای مستعد برای حضور در آن بازارها بنمایند…

 • درس روز چهارم : گام یک ؛ بررسی شرایط محیط کلان کشورهای مورد نظر (2)

  در نخستین گام، مدیران شرکت باید اقدام به بررسی محیط کلان کشورهای مستعد برای حضور در آن بازارها بنمایند…

 • درس روز پنجم : گام یک ؛ بررسی شرایط محیط کلان کشورهای مورد نظر (3)

  در نخستین گام، مدیران شرکت باید اقدام به بررسی محیط کلان کشورهای مستعد برای حضور در آن بازارها بنمایند…

 • درس روز ششم : گام دو ؛ بررسی شرایط بازار کشورهای مورد نظر (1)

  پس از بررسی عوامل کلان، باید چند کشور به‌عنوان اولویت‏های بالاتر برای ورود انتخاب شوند…

 • درس روز هفتم : گام دو ؛ بررسی شرایط بازار کشورهای مورد نظر (2)

  پس از بررسی عوامل کلان، باید چند کشور به‌عنوان اولویت‏های بالاتر برای ورود انتخاب شوند…

 • درس روز هشتم : گام دو ؛ بررسی شرایط بازار کشورهای مورد نظر (3)

  پس از بررسی عوامل کلان، باید چند کشور به‌عنوان اولویت‏های بالاتر برای ورود انتخاب شوند…

 • درس روز نهم : گام سه ؛ بررسی شرایط رقابت در بازار مورد نظر (1)

  در آخرین گام مرحله اول، لازم است تا میزان رقابت در بازار سنجیده شود. میزان رقابت در بازار می‏تواند…

 • درس روز دهم : گام سه ؛ بررسی شرایط رقابت در بازار مورد نظر (2)

  در آخرین گام مرحله اول، لازم است تا میزان رقابت در بازار سنجیده شود. میزان رقابت در بازار می‏تواند…

 • درس روز یازدهم : گام سه ؛ بررسی شرایط رقابت در بازار مورد نظر (3)

  در آخرین گام مرحله اول، لازم است تا میزان رقابت در بازار سنجیده شود. میزان رقابت در بازار می‏تواند…

 • درس روز دوازدهم : مرحله دو ؛ طراحی و اجرای برنامه بازاریابی مناسب (1)

  پس از اجرای مرحله اول، بازار یا بازارهای نهایی جهت ورود انتخاب می‏شوند. لذا شرکت باید در این بازارها…

 • درس روز سیزدهم : طراحی و اجرای برنامه بازاریابی مناسب (2)

  پس از اجرای مرحله اول، بازار یا بازارهای نهایی جهت ورود انتخاب می‏شوند. لذا شرکت باید در این بازارها…

 • درس روز چهاردهم : بخش‏بندی، هدف‏گذاری و جایگاه‏یابی (STP) (1)

  پس از اجرای تحقیقات بازار و کسب اطلاعات دقیق، کسب‏ و‏ کار باید بازار را بخش‏بندی کرده و با توجه به توانمندی‏ های…

 • درس روز پانزدهم : بخش‏بندی، هدف‏گذاری و جایگاه‏یابی (STP) (2)

  پس از اجرای تحقیقات بازار و کسب اطلاعات دقیق، کسب‏و‏کار باید بازار را بخش‏بندی کرده و با توجه به توانمندی‏های…

 • درس روز شانزدهم : بخش ‏بندی (1)

  کسب‏ و‏کارها پس از در اختیار گرفتن اطلاعات بازار، می‏توانند به شیوه‏های مختلف بازار را بخش ‏بندی نماید…

 • درس روز هفدهم : بخش ‏بندی (2)

  کسب‏ و‏کارها پس از در اختیار گرفتن اطلاعات بازار، می‏توانند به شیوه‏های مختلف بازار را بخش ‏بندی نماید…

 • درس روز هجدهم : هدف‏ گذاری (1)

  پس از تقسیم بازار، مرحله انتخاب یک یا چند بخش از بازار فرا می‏رسد. در واقع شرکت باید پس از انتخاب بازار یک کشور…

 • درس روز نوزدهم : هدف‏ گذاری (2)

  پس از تقسیم بازار، مرحله انتخاب یک یا چند بخش از بازار فرا می‏رسد. در واقع شرکت باید پس از انتخاب بازار یک کشور…

 • درس روز بیستم : جایگاه‏ یابی (1)

  کسب‏ و‏ کار پس از تصمیم‏ گیری در مورد بازار هدف، باید در خصوص جایگاه خود در ذهن مشتریانش تصمیم ‏گیری کند…

 • درس روز بیست و یکم : جایگاه‏ یابی (2)

  کسب‏ و‏ کار پس از تصمیم‏ گیری در مورد بازار هدف، باید در خصوص جایگاه خود در ذهن مشتریانش تصمیم ‏گیری کند…

 • درس روز بیست و دوم : آمیخته بازاریابی (1)

  آمیخته بازاریابی (P4) شامل 4 ابزار اصلی در دست بازاریابی است تا به اهداف خود در بازار دست یابد…

 • درس روز بیست و سوم : آمیخته بازاریابی (2)

  آمیخته بازاریابی (P4) شامل 4 ابزار اصلی در دست بازاریابی است تا به اهداف خود در بازار دست یابد…

 • درس روز بیست و چهارم : آمیخته بازاریابی (3)

  آمیخته بازاریابی (P4) شامل 4 ابزار اصلی در دست بازاریابی است تا به اهداف خود در بازار دست یابد…

 • درس روز بیست و پنجم : بودجه بازاریابی (1)

  تمامی مواردی که در این فصل برای انجام تحقیقات بازار، طراحی و اجرای برنامه بازاریابی به آن اشاره شد، نیازمند…

 • درس روز بیست و ششم : بودجه بازاریابی (2)

  تمامی مواردی که در این فصل برای انجام تحقیقات بازار، طراحی و اجرای برنامه بازاریابی به آن اشاره شد، نیازمند…

 • درس روز بیست و هفتم : فروش (1)

  فروش نقطه اوج بازاریابی است. اساساً بازاریابی توسط مدیران فروش مطرح شد. بسیاری از افراد بازاریابی را صرفاً فروش…

 • درس روز بیست و هشتم : فروش (2)

  فروش نقطه اوج بازاریابی است. اساساً بازاریابی توسط مدیران فروش مطرح شد. بسیاری از افراد بازاریابی را صرفاً فروش…

 • درس روز بیست و نهم : خدمات پس از فروش

  تولید محصول، فروش و خدمات پس از فروش، سه عنصر جدایی ‌ناپذیر هستند. خدمات پس از فروش کلید…

 • درس روز سی ام : خلاصه و جمع‏ بندی

  بدون تردید یکی از مهم‏ترین عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‏ ها در بازارهای بین ‏المللی، توجه به بازاریابی است…