دوره ماه اول ، فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی

فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی

پیش نیازهای این دوره

این دوره هیچ پیشنیازی ندارد، از سطح پایه و با زبانی ساده تدریس شده است.

آنچه در فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی مهم و مطرح میباشد انتخاب کالای صادراتی بر حسب بازار و کشور هدف و تناسب عملکرد صادراتی با جامعه هدف است.در این فصل شما را این موارد آشنا خواهیم کرد. آنچه در فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی مهم و مطرح میباشد انتخاب کالای صادراتی بر حسب بازار و کشور هدف و تناسب عملکرد صادراتی با جامعه هدف است.در این فصل شما را این موارد آشنا خواهیم کرد. آنچه در فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی مهم و مطرح میباشد انتخاب کالای صادراتی بر حسب بازار و کشور هدف و تناسب عملکرد صادراتی با جامعه هدف است.در این فصل شما را این موارد آشنا خواهیم کرد. آنچه در فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی مهم و مطرح میباشد انتخاب کالای صادراتی بر حسب بازار و کشور هدف و تناسب عملکرد صادراتی با جامعه هدف است.در این فصل شما را این موارد آشنا خواهیم کرد.

سر فصل فرآیند صادرات و عملکرد صادراتی

 • درس روز اول : مقدمه

  صادرات نقش اساسی در ایجاد ثروت کشورها دارد. افزایش صادرات به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم…

 • درس روز دوم : فرایند صادرات

  نگاه فرآیندی به صادرات می‏تواند یک تصویر کلان از صادرات را ارائه دهد. صادرات یک فرآیند پیچیده و بسیار…

 • درس روز سوم : تحقیقات بازار برای انتخاب بازارهای هدف

  تحقیقات بازار در بازارهای بین‏المللی، به دلیل متعدد بودن بازارها و فاصله بازار از شرکت، بسیار پرهزینه است. مشکل اساسی…

 • درس روز چهارم : طراحی و اجرای یک برنامه بازاریابی مناسب

  شاید مهم‏ترین عامل در موفقیت صادرات و بهبود عملکرد صادراتی، طراحی و اجرای یک برنامه‏ی بازاریابی متناسب…

 • درس روز پنجم : دریافت مجوزهای صدور

  یکی دیگر از مواردی که بازرگان باید به آن توجه داشته باشد، اخذ مجوزهای مربوط به صادرات است…

 • درس روز ششم : قرارداد فروش

  موضوع دیگر در بازرگانی بین‏الملل، و فرآیند صادرات و واردات، قرارداد است…

 • درس روز هفتم : دریافت وجه

  پس از توافق و بسته شدن قرارداد در بازرگانی بین‏الملل، طرفین باید اطلاعات، کالا، اسناد محموله…

 • درس روز هشتم : بیمه

  برای پوشش خطرات انتقال کالا، باید از بیمه استفاده کرد. انستیتوی بیمه‏گران لندن یک چارچوب استاندارد…

 • درس روز نهم : بازرسی

  به‏طور معمول خریداران در زمان تولید، بسته‏بندی و ارسال کالا، در محل تولیدکننده حضور ندارند…

 • درس روز دهم : حمل

  پس از انجام بازرسی‏های لازم، کالا در اختیار حمل ‏کننده قرار می‏گیرد تا در قبال دریافت کرایه حمل، کالا را به مقصد تعیین…

 • درس روز یازدهم : ترخیص

  در بازرگانی بین‏ الملل باید کالا را حداقل از گمرک کشورهای مبدأ و مقصد عبور داد. به‏ طور طبیعی قوانین کشور…

 • درس روز دوازدهم : خدمات پس از فروش

  در خصوص رفتار پس از فروش در صادرات، صادرکننده باید ارتباط خود را با خریدار حفظ کرده و برای کسب رضایت…

 • درس روز سیزدهم : عملکرد صادراتی

  با توجه به بررسی موضوع صادرات در این فصل، در ادامه در عملکرد صادراتی تمرکز می‏ شود. منظور از عملکرد صادراتی…

 • درس روز چهاردهم : عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی (1)

  عملکرد صادراتی تحت تأثیر عوامل متعدد است. این عوامل را می‏توان از دیدگاه‏های گوناگون تقسیم‏بندی نمود. از جمله…

 • درس روز پانزدهم : عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی (2)

  عملکرد صادراتی تحت تأثیر عوامل متعدد است. این عوامل را می‏توان از دیدگاه‏های گوناگون تقسیم‏بندی نمود. از جمله…

 • درس روز شانزدهم : عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی (3)

  عملکرد صادراتی تحت تأثیر عوامل متعدد است. این عوامل را می‏توان از دیدگاه‏های گوناگون تقسیم‏بندی نمود. از جمله…

 • درس روز هفدهم : عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی (4)

  عملکرد صادراتی تحت تأثیر عوامل متعدد است. این عوامل را می‏توان از دیدگاه‏های گوناگون تقسیم‏بندی نمود. از جمله…

 • درس روز هجدهم : استراتژی‏های ورود و حضور در بازار (1)

  شرکت‏ها با هر سطحی از منابع که در اختیار دارند، درنهایت باید استراتژی خود را برای ورود و حضور در بازارهای…

 • درس روز نوزدهم : استراتژی‏های ورود و حضور در بازار (2)

  شرکت‏ها با هر سطحی از منابع که در اختیار دارند، درنهایت باید استراتژی خود را برای ورود و حضور در بازارهای…

 • درس روز بیستم : استراتژی‏های ورود و حضور در بازار (3)

  شرکت‏ها با هر سطحی از منابع که در اختیار دارند، درنهایت باید استراتژی خود را برای ورود و حضور در بازارهای…

 • درس روز بیست و یکم : استراتژی‏های ورود و حضور در بازار (4)

  شرکت‏ها با هر سطحی از منابع که در اختیار دارند، درنهایت باید استراتژی خود را برای ورود و حضور در بازارهای..

 • درس روز بیست و دوم : عملکرد صادراتی

  منظور از عملکرد صادراتی میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود در صادرات یک محصول به بازارهای بین‏المللی است…

 • درس روز بیست و سوم : معیارهای سنجش عملکرد صادراتی

  در سنجش عملکرد صادراتی از معیارهای چندگانه استفاده می‏شوند؛ چراکه معیارهای چندگانه قادر به ارائه تصویر بهتری…

 • درس روز بیست و چهارم : عملکرد مالی

  عملکرد مالی به پیامدهای مالی صادرات کالا و خدمات اشاره دارد ، باید توجه داشت مهم‏ترین و ملموس‏ترین معیار عملکرد صادراتی…

 • درس روز بیست و پنجم : عملکرد استراتژیک (1)

  عملکرد استراتژیک صادرات به سطح موفقیت در دستیابی شرکت‏ها به اهداف استراتژیک خود در صادرات اشاره دارد ، در عملکرد استراتژیک شرکت…

 • درس روز بیست و ششم : عملکرد استراتژیک (2)

  عملکرد استراتژیک صادرات به سطح موفقیت در دستیابی شرکت‏ها به اهداف استراتژیک خود در صادرات اشاره دارد ، در عملکرد استراتژیک شرکت…

 • درس روز بیست و هفتم : عملکرد استراتژیک (3)

  عملکرد استراتژیک صادرات به سطح موفقیت در دستیابی شرکت‏ها به اهداف استراتژیک خود در صادرات اشاره دارد ، در عملکرد استراتژیک شرکت…

 • درس روز بیست و هشتم : عملکرد استراتژیک (4)

  عملکرد استراتژیک صادرات به سطح موفقیت در دستیابی شرکت‏ها به اهداف استراتژیک خود در صادرات اشاره دارد ، در عملکرد استراتژیک شرکت…

 • درس روز بیست و نهم : رضایت مدیران از عملکرد صادراتی

  هرچند معیارهای عملکردی مالی و استراتژیک مزایای زیادی برای ارزیابی عملکرد شرکت ایجاد می‏کنند، لکن…

 • درس روز سی ام : خلاصه و جمع‏ بندی

  در این فصل ابتدا به‏طور خلاصه فرآیند اجرایی صادرات تشریح شد. با وجود پیچیده بودن فرآیند مذکور…